Uudised

Õpilaste ja lapsevanemate tagasiside distantsõppele 14. mai


Aitäh kõikidele õpilastele ja lapsevanematele usinuse, entusiasmi ja kannatlikkuse eest

Suur tänu, et olete kogu distantsõppe perioodi olnud nii mõistvad ja toetavad! Suur tänu, et mõtlete kaasa ja annate tagasisidet!

Aitäh kõikidele õpilastele ja lapsevanematele usinuse, entusiasmi ja kannatlikkuse eest

Suur tänu, et olete kogu distantsõppe perioodi olnud nii mõistvad ja toetavad! Suur tänu, et mõtlete kaasa ja annate tagasisidet!