Kooli vastuvõtmise ja välja arvamise avalduse esitamine ARNOs (1.-9.klass)

Hea lapsevanem!

Kooli astumise ja koolist välja arvamise avaldusi võtame vastu alates 1. maist 2022.a elektroonselt Alutaguse valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNOlink opens on new page https://arno.alutagusevald.ee/link opens on new page

Alutaguse vallas on 3 kooli:

 1.  Illuka Kool
 2.  Mäetaguse Põhikool
 3.  Iisaku Gümnaasium

Vajalikud sammud

 • Sisenege ID-kaardi  või smart-ID abil ARNO keskkonda https://arno.alutagusevald.ee/link opens on new page
 • Esimesel sisenemisel sisestage palun oma kontaktandmed ( e-posti aadress kui ka telefoninumber), et saaksime Teid vajadusel teavitada;
 • Avalehel jaotises Minu lapsed on laste järel taotluste nupud. Valige palun taotlus „Põhikoolikoha taotlus";
 • Täitke ja esitage taotlus;
 • Taotlust võib igal ajal muuta;

Alutaguse valla üldhariduskoolis on õigus saada koht lapsel:

 • Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes saab jooksva aasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks (Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §9 lg 2).
 • Esimesse klassi võetakse koolikohustuslikust east noorem laps, kui lapsevanem esitab nõustamiskomisjoni või koolieelse lasteasutuse, kus laps käib, koolivalmiduse soovituse (Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §7 lg 4). 
 • Põhikooli võetakse vastu kõik Alutaguse valla koolikohustuslikud õpilased.
 • Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka teiste valdade koolikohustuslikud õpilased.

Alutaguse valla haridusasutuste õppekeeleks on eesti keel

Täiendav info: tel +372 3366911; +372 58552996 Kairi Hõbemeri
E-post: kairi.hobemeri@alutagusevald.eelink opens on new page

Avaldatud 05.05.2022. Viimati muudetud 11.09.2023.