KiVa - Kiusamisvaba Kool

Meie koolis rakendatakse alates 2014. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

  • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
  • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
  • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
  • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
  • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa tegevuskava Illuka Koolis 2023/2024 õalink opens on new pageKiVa tegevuskava Illuka Koolis 2023/2024 õa">

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

  • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
  • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
  • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
  • tagame liikumisvahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavat kollast KiVa-vesti;
  • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/link opens on new page).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Illuka kooli KiVa-tiimi liikmed on:

* Tatjana Juhkam – 1.klassi klassijuhataj

* Piia Otti – klassiõpetaja, 2.klassi klassijuhataja

* Annika Neiland – klassiõpetaja, 3.klassi klassijuhataja

* Kristi Vaarmann– klassiõpetaja, 4.klassi klassijuhataja

* Kaja Kama – KiVa tunni õpetaja, 8.klassi klassijuhataja

* Katrin Pool – õpetaja, 9.klassi klassijuhataja

* Ilona Lass – eripedagoog, 6. klassi klassijuhataja, HEV koordineerija

* Anneli Bogens – direktor

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Avaldatud 09.03.2019. Viimati muudetud 29.10.2023.