Erasmus+ 2019-2023: Läbi rahvusvahelise mõõtme loovamaks ja ettevõtlikumaks kooliks

1. juunist 2020.a. kuni 31.mai 2023.a. kestab Illuka Koolis Erasmus+ õpirände projekt pealkirjaga "Läbi rahvusvahelise mõõtme loovamaks ja ettevõtlikumaks kooliks".

Õpetajate rahvusvahelisi koolituskogemusi saab lugeda SIIT.link opens on new page

Läbi rahvusvahelise mõõtme loovamaks ja ettevõtlikumaks kooliks (Erasmus+)

Kestvus: 

1.06.2020 – 31.05.2022

Eesmärk:

Illuka Kooli õpetajate ja juhtkonna professionaalsete kompetentside tõstmine ning õppijate ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste toetamine. Eesmärgi täitudes suureneb osalejate valmisolek toetada õpilaste teadmisi ja oskusi ettevõtlikkus, loovas ja kaasavas keskkonnas rahvusvahelise kogemuse kaudu.

Alaeesmärgid:

1. Keeleoskuse täiendamine ja rahvusvaheliste suhete loomine ning arendamine.

2. IKT alane enesetäiendamine. Õppekava arendamise oskus vastavalt ainetevahelisele lõimingule ja õppemeetodite kaasajastamisele. Võimaluste ja ideede leidmine kaasaegse ja kaasava õpi- ja arengukeskkonna loomiseks.

3. Uued metoodikad - kuidas siduda liikumisõpetusega teisi õppeaineid ning milliseid võimalusi pakub huvitegevus laste ja õpetajate liikumis- ja terviseharjumuste kujundamisel.

Sihtgrupp:

  1. Kairi Klaamann - Innovative Methodologies for Teaching & Learning (Dublin, Iirimaa);
  2. Anneli Bogens - Fluency and English Language Development for Educational Staff (Walleta, Malta);
  3. Ilona Lass - Fluency and English Language Development for Educational Staff (Walleta, Malta);
  4. Kristi Vaarmann - All Aboard the Primary Classroom Methodology for Primary (St.Julian's, Malta);
  5. Ave Amor - Inspiring Healthy Lifestyles to Learners (children, youths, adults) (Nicosia, Küpros);
  6. Kristi Klaamann - Using ICT in Education (Braga, Portugal);
  7. Anneli Dietrich - Using ICT in Education (Braga, Portugal).

Rahastaja: 

Sihtasutus Archimedese haridusprogramm Erasmus+ (õpiränne üldhariduses) toetus 19 750,00 eurot

Projektijuht

Kristi Klaamann

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 24.09.2023.