Traditsioonid

Üritused lasteaias

Ühisüritused vanematega on:

 • isadepäev
 • jõulupidu
 • emadepäev
 • lasteaia lõpupidu „Hüvasti lasteaed“ (lõpupidu kooliminejatele)

Teised üritused toimuvad üldjuhul hommikuti rühmade siseselt, millest ootame lastevanemate poolt aktiivset vabatahtlikku osavõttu!

Täpsemat infot saabuvate ürituste kohta leiab rühmade stendidelt ja koduleheküljelt.

 

TRADITSIOONILISED ÜRITUSED LASTEAIAS:

 • tarkusepäev,
 • suviste sünnipäevade tähistamine,
 • spordipäev,
 • Illuka kooli sünnipäev,
 • isadepäev,
 • kadripäev,
 • advendihommikud,
 • jõulupidu,
 • kuuse ärasaatmine,
 • aasta alguse tähistamine,
 • lasteaia  sünnipäeva tähistamine,
 • vabariigi aastapäeva tähistamine, presidendi vastuvõtt,
 • naistepäev
 • lihavõtted lasteaias,
 • emakeelepäev,
 • tervisenädal,
 • emadepäev,
 • lasteaia lõpupidu "Hüvasti lasteaed (lõpupidu kooliminejatele),
 • lastekaitsepäev.

Üritused koolis

Koolis toimuvate ürituste kohta leiad info koduleheküljelt ürituste kalendrist, õpilased ja lapsevanemad ka Stuudiumist.

Pilte toimunud sündmustest leiad galeriist ja toredaid kajastusi uudistevoost.

TRADITSIOONILISED ÜRITUSED KOOLIS:

 • tarkusepäev;
 • Illuka Kooli sünnipäev;
 • spordipäev;
 • õpetajatepäev;
 • advendihommikud;
 • jõulupidu;
 • vastlapäev;
 • sõbrapäev;
 • EV aastapäev;
 • emakeelenädal;
 • Direktori vastuvõtt tublidele;
 • kevadkontsert;
 • lastekaitsepäev;
 • lõpukell;
 • lõpuaktus;

Ettepanekuid ja ideid üritusteks ja teemanädalateks ootame nii õpilastelt kui lapsevanematelt!

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 31.08.2023.