Vastvalitud õpilasesindus alustas tegevust

Loomise kuupäev 04.11.2018

Selle nädala kolmapäeval (31.oktoobril) toimus esimene Illuka Kooli õpilasesinduse üldkoosolek, mis tõi kokku meie kooli aktiivsemad 5.-9.klasside õpilased, kelle jaoks on südamelähedane meie õpilaskonna heaolu.

Esimesel koosolekul alustas õpilasesindus (edaspidi ÕE) oma tegevust reguleeriva põhimääruse punktide arutamisega ja selle aasta oluliste sündmuste kava tegemisega, samuti alustati muutmisel oleva kooli kodukorra punktidega tutvumist. 

Lisaks otsustati lihthäälteenamusega määrata ÕE-le juhatuse liikmed. Juhatusse kuuluvad president, asepresident, kommunikatsioonijuht ja kaks protokollijat.

Vastavalt hääletuse tulemustele valiti selleks õppeaastaks järgnevad ÕE liikmed:

  • president: Liset Vähk

  • asepresident: Liseth Dietrich

  • kommunikatsioonijuht: Evar Piirits

  • protokollija I: Teele Altsaar

  • protokollija II: Kirke Otti

  • õpilasesinduse liikmed: Herta Rajas ja Helar Richard Ekštein

Soovime meie alustanud õpilasesindusele edu ja lennukaid ideid edaspidiseks! 

 

Viimati muudetud 19.05.2020.