Õuesõppeklass loob võimaluse õppida õues iga ilmaga

Loomise kuupäev 30.11.2023

21.-30.11.2023.a paigaldati Illuka Kooli õuealale õuesõppeklass.

1.klassi õpilased, kes esimestena varjualuses uudistasid, kiitsid ehitise heaks.

Tänu õuesõppeklassile on nüüd võimalus olenemata ilmast veeta õues vahetunde, viia läbi õppetunde ning miks mitte ka koostöökoosolekuid, kasutada kohta mõne spordiüritusega seotud sekretariaadi asukohana või pidulikuma sündmuse tähistamise paigana.

Oleme kindlad, et looduslikus keskkonnas teadmiste omandamine on pingevabam ning ärgitab lapsi loodust rohkem väärtustama ja hoidma. Eriti tore on, et õuesõppeklass loob võimalused tegevusteks iga ilmaga

Varjualune asub staadioni, välijõusaali ning mänguväljakuga ühes tsoonis.  Õuesõppeklass valmis kohalike omavalitsuste huvihariduse ja -tegevuse toetuse abil. Varjualuse ehitas Tommi Play OÜ. link opens on new page

Viimati muudetud 30.11.2023.