Koduõpe lasteaias eriolukorra ajal

Loomise kuupäev 23.03.2020

Head lapsevanemad!

Seoses eriolukorraga Eestis on jäänud tühjaks ka meie Illuka lasteaia maja.

Kooskõlastatult lastevanematega on Illuka Kooli lasteaed osaliselt suletud. Iga päev on lasteaias avatud valverühm. Tööl on üks õpetajatest ja õpetaja abidest.

Senimaani on kõik meie lapsevanemad oma tööd saanud ümber korraldada ning lapsed on kodusel õppel. See, et lapsed on kodused, ei tähenda sugugi, et õppetegevus oleks peatunud, otse vastupidi. Nii õpetajad, vanemad kui lapsed on väga toimekad ning leidnud erinevaid viise, kuidas viia praegusel keerulisel ajal õpet läbi kodustes tingimustes.

Alustasime veebipõhist õppetegevust.

Lisaks tavaõppele pakuvad liikumis- ja muusikaõpetaja lastele õppimisvõimalusi ka video vahendusel.

Päevaplaan

Kui tänaseks pole veel kujunenud päevaplaani, ajakava, kus kajastuks, mänguajad, et lapsevanemad saaks järgida päevarutiini ja ajakava - palun tehke see ära! Läheb kergemaks.

Kindlasti on oluline, et me ei unustaks tunnustust ja rõõmu, edusammude tähistamist - tagasiside üksteisele. Õpetajad jagavad tagasisidet Stuudiumi päevikutes. Kõikidel rühmadel loodud veebipõhine tahvel, kuhu riputatakse päevategevused. Veebitahvlitele on ligipääs läbi Stuudumi TERA kausta „Illuka lasteaia koduõppe kroonika“.

Koduõpe eriolukorra ajal

 • Rühmapõhised grupivestlused ja infovahetus toimub Illuka Kooli lasteaia Stuudiumis (päevik, Tera, Suhtlus).
 • Õppetöö korraldamisel lähtume lasteaia õppetegevuste päevaplaanist
 • Õpetaja paneb Stuudiumisse õpijuhendid hiljemalt kella 9-ks ning võimalusel teeb nädalaplaani.
 • Igapäevaliselt riputavad meie õpetajad Stuudiumisse üles erinevad lingid ja soovitused päeva tegevuste kohta.
 • Kui õpetaja soovib lisada koduse tööna mingi faili, siis ta seob päeviku Stuudiumi TERAga. Sel juhul on õpijuhises viidatud TERA ülesandele või materjalile. Pered saavad oma tehtud tööd (failid, lingid või muu sisu) lisada otse kodutöö juurde TERAs.
 • Koduõppeks vajalike vahendite (värvid, paberid, liims jms) saamiseks võtke ühendust Annelii Laaneväli 5855 6804. Samal kontaktil saate vajadusel võtta lapse lasteaeda jäänud asju.

Ülesannete täitmine on lapsele ja lapsevanematele vabatahtlik.

Nõuanded lapsevanemale

Vastavalt haridus - ja teadusministeeriumi ja terviseameti juhistele on järgnevatel nädalatel, juhul, kui last on vajalik lasteaeda tuua, lasteaia töö korraldatud tavapärasest erinevalt.

 • Lasteaias töötab valverühm Musirullide rühmas.
 • Andke palun eelnevalt teada, kui soovite oma lapse lasteaeda tuua. Palun märkige hiljemalt neljapäevaks järgmise nädala puudujad. Õpetajad teevad kontrollkõne reede hommikul, et planeerida, kui palju lapsi lasteada eriolukorra ajal tulemas on.
 • Kuna lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud, tuleb õpetaja lapsele õue vastu.
 • Palun lasteaeda tuua ainult täiesti terve laps.
 • Haigusnähtude ilmnemisel teavitavad õpetajad koheselt lapsevanemat ja laps isoleeritakse rühmast.
 • Kõik meie töötajad pööravad suurt tähelepanu oma tervisele, lasteaias on tööl terved õpetajad ja õpetaja abid.
 • Kooli juhtkond on valmis jagama infot ja vastama kõikidele küsimustele, mis on tekkinud seoses koduõppega ning püüame vastuse leida ka muudele lasteaiaga (kohamaks, valverühmad ...) seotud küsimustele.

Ühendust võib võtta ka telefoni või e-posti teel.

• Anneli Bogens anneli.bogens@alutaguse.edu.eelink opens on new page  5885 5766

• Airit Vaitmaa airit.vaitmaa@alutaguse.edu.eelink opens on new page  336 6998

 • Ärge liialt muretsege – tegemist on vaid ajutise olukorraga. Keegi meist ei ole kangelane. Stressis ja mures vanem ajab stressi ja murelikuks ka lapse.
 • Hoidke nii päeva- kui ka unerežiimi. Ärgake hommikul õigeaegselt, võimalusel tehke õpetajate poolt Stuudiumisse üles pandud koduõppe ülesandeid.  
Viimati muudetud 11.05.2020.