KiVa programmi õpilasküsitlus 2023

Loomise kuupäev 01.05.2023

Igakevadine veebipõhine küsitlus õpilastele toimub ajavahemikul 02.05.2023 -19.05.2023.

Õpilasküsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet selle kohta, kuidas on KiVa programmi rakendamine mõjutanud kiusamise esinemist koolis. Seega kogutakse küsitluse toel andmeid õpilaste kogemuste kohta seoses kiusamise, koolis oleva suhete kliima ja KiVa programmi kasutamisega.

Viimati muudetud 03.09.2023.