Illuka Koolile omistati aastateks 2024 – 2027 Erasmus+ akrediteering

Loomise kuupäev 18.01.2024

Tuginedes ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule otsustati Illuka Koolile omistada Erasmuse akrediteering üldhariduse valdkonnas. Akrediteering kehtib 01.02.2024 – 31.12.2027.

2023.a anti akrediteering üldhariduse valdkonnas vaid 12-le haridusasutusele. Taotlejaid oli kokku 60.

Meil on väga hea meel, et järgnevate aastate jooksul on võimalik nii õpilastel kui ka õpetajatel saada hulgaliselt uusi kogemusi erinevatel koolitustel ja õpirännetel!

Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kelle jaoks on süsteemne õpirännete korraldamine osa organisatsiooni strateegilisest arendamisest ning neil on selles pikaajalised eesmärgid.

Erasmuse õpirände akrediteering kergendab toetuse taotlemist tulevikus – akrediteeringuga organisatsioonid saavad lihtsama ligipääsu õpirände rahastamisvõimalustele.

Ühtlasi on Erasmuse akrediteering ka kvaliteedimärgis – selle pälvinud õppeasutused on usaldusväärsed ja panustavad oma õpilaste ja õpetajate heaolu ning pädevuste tõstmisesse.

Viimati muudetud 18.01.2024.