Illuka Kool rajab kooliaia

Loomise kuupäev 01.04.2019

Illuka Kool rajab kooliaia ja taastab suvise aiatöö

PRESSITEADE

1.04.2019

Illuka Kool alustas ettevalmistusi kooli territooriumile kooliaia rajamiseks, mille eesmärgiks on tõsta õpilaste ja lasteaia laste teadlikkust kohaliku toidu tervislikest eelistest võrreldes suurtootmisega.

Kooliaed on väärtuslik ja lihtsasti kättesaadav vahend õpetamaks lastele säästva arengu ja taaskasutuse olulisust, mis võimaldab päriselulisi vahendeid kasutades nii kogemusõpet kui ka uurimisõpet.

Illuka Kooli direktor Anneli Bogens: „Kui vahepeal tundus, et kooliaiad jäid ajale jalgu, siis praegu on idee seoses õuesõppe populaarsuse kasvuga leidnud uue mõtte. Selle kaudu saab lõimida erinevaid aineid, muutes õpet õpilasele tähendusrikkaks ja reaalse eluga seonduvaks. Põnevat õpet pakkudes saab selle kõrvalt justkui muuseas ka vajalikud aiatööd tehtud, ilma et lastes tekiks trots ja vastumeelsus.“

Varasematel aastatel kõrvitsate kasvatamise projekti vedanud loodusainete õpetaja Anneli Dietrichi sõnul on aeg kooliaia rajamiseks küps. Plaanis on arvestada õpilaste ja lapsevanemate soove. Näiteks avokaado seemned on juba soetatud. Lisaks on tavapärase porgandi ja kapsa kõrval planeeritud kasvatada ka ananasse, arbuuse ja meloneid.

Ka kauaaegne Illuka Kooli direktor Villio Reinsalu toetab mõtet kooliaia taastamisest igati ning on valmis jagama kogemusi, kuidas vanasti kooliaiamaal kasvanud saagist hapukapsast tehti.

Kõik õpetajad, õpilased ja lasteaialapsed saavad kooliaias käe mullaseks mais-juunis. Koolieelikutele ja I kooliastme lapsed on oodatud kooliaeda ka suvel kolmel päeval, alates 4.klassist saab olema suvekuudel kohustuslik panustada kooliaias 5 tööpäeva. Kui lapsevanem leiab, et laps ei jaksa kõiki päevi kooli aiamaal töötada, siis võib aiatööpäevad osaliselt või täielikult ära teha ka lapsevanem. Tublimaid on kavas premeerida õppereisiga ananassi- ja avokaadokasvandustesse.

Lisainformatsioon:

Anneli Bogens

Illuka Kool

E-post: direktor@illuka.edu.ee

Tel: 332 3655

www.illuka.edu.ee

Viimati muudetud 01.04.2019.