Õppe-ja kasvatustöö lasteaias

Õppe-ja kasvatustöö lasteaias

Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias ÕPPEKAVAlink opens on new page  alusel. Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias õppeaastati. Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini. Süvendatud õppetöö planeeritud nädalaplaanidega algab 1.septembrist ja kestab mai kolmanda nädalani.

2018/2019 õppeaasta üldteema .................

 

Lasteaia 2018/2019 õppeaasta üldeesmärgid on:

1. TURVALISUS - luua lastele nende arenguks soodne, turvaline ning sõbralik arengukeskkond.

2. MÄRKAMINE - iga lapse individuaalsuse ja arengupotsensiaali arvestamine.

3. HOOLIMINE - oma lähedastest, Eestimaast, keskkonnast.

4. VIISAKUS - sõbralik ja heatahtlik käitumine ning suhtumine meid ümbritsevate inimeste suhtes. 

 

Lapse põhitegevus on siiski MÄNG, mille käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet ning oskusi, väljendab oma tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid.

 

Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi mängu lõimides järgnevaid valdkondi:

MINA JA KESKKOND

KEEL JA KÕNE

MATEMAATIKA

KUNST

LIIKUMINE

MUUSIKA

 

Valdkondi läbivad ning õppe- ja kasvatustegevust lõimivad järgmised tegevused: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. Nädala jooksul kasutatakse kõiki tegevusliike.

Avaldatud 29.08.2018. Viimati muudetud 19.05.2020.