Uudised

Vastuvõtt lasteaeda 21. mai


Illuka Kooli lasteaed ootab avaldusi laste vastuvõtmiseks 1.septembrist 2020, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald.*

Ootame avaldusi 31.maiks 2020.a.

Kontaktid:

E-post: illuka.kool@alutaguse.edu.ee

Telefon: 33 66 999 

Info: https://www.illuka.edu.ee/avaldused-lasteaed 

* Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Alutaguse valla haldusterritooriumi.

Illuka Kooli lasteaed ootab avaldusi laste vastuvõtmiseks 1.septembrist 2020, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald.*

Ootame avaldusi 31.maiks 2020.a.

Kontaktid:

E-post: illuka.kool@alutaguse.edu.ee

Telefon: 33 66 999 

Info: https://www.illuka.edu.ee/avaldused-lasteaed 

* Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Alutaguse valla haldusterritooriumi.