Uudised

Vastuvõtt 1.klassi 25. mai


Head 2021. aasta sügisel kooliteed alustavate laste vanemad!

Illuka Kool võtab vastu lapsevanemate avaldusi õpilaste 1.klassi astumiseks 2020/21 õppeaastaks.

Avaldus ja vastuvõtu info

Avaldus (võimalusel koos õpilase ja vanema dokumendi koopiaga) saata meiliaadressile illuka.kool@alutaguse.edu.ee  hiljemalt 11.juuniks 2021.

Avaldusele lisatavaid dokumente saate saata või tuua kuni 23.augustini 2021.a.

  • Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Lapsevanema või eestkostja või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Tervisekaart (selle olemasolul);
  • Koolivalmiduskaart;
  • 2 fotot õpilaspiletile ja aabitsale.

Avaldus ja vastuvõtu info on leitav kooli kodulehelt.

Klassi koosseis komplekteeritakse lõplikult 30.augustiks 2021.a.

1.klassis vajaminevad õppevahendid

2020-21 õ-a I klassi astujate laste vanematele toimub infotund toimub augustis. Infotunni toimumise aja teavitame kõikidele avalduse esitajatele e-posti teel ning kooli kodulehel.

Illuka Kooli 2021/2022 õa avaaktus toimub 1.septembril 2021.a kell 9.00.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda tulevase 1.klassi õpetaja Heli Ekšteini, õppe- ja arendusjuhi Airit Vaitmaa või kooli direktor Anneli Bogensi poole. Kontaktid leiate siit.

Head 2021. aasta sügisel kooliteed alustavate laste vanemad!

Illuka Kool võtab vastu lapsevanemate avaldusi õpilaste 1.klassi astumiseks 2020/21 õppeaastaks.

Avaldus ja vastuvõtu info

Avaldus (võimalusel koos õpilase ja vanema dokumendi koopiaga) saata meiliaadressile illuka.kool@alutaguse.edu.ee  hiljemalt 11.juuniks 2021.

Avaldusele lisatavaid dokumente saate saata või tuua kuni 23.augustini 2021.a.

  • Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Lapsevanema või eestkostja või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Tervisekaart (selle olemasolul);
  • Koolivalmiduskaart;
  • 2 fotot õpilaspiletile ja aabitsale.

Avaldus ja vastuvõtu info on leitav kooli kodulehelt.

Klassi koosseis komplekteeritakse lõplikult 30.augustiks 2021.a.

1.klassis vajaminevad õppevahendid

2020-21 õ-a I klassi astujate laste vanematele toimub infotund toimub augustis. Infotunni toimumise aja teavitame kõikidele avalduse esitajatele e-posti teel ning kooli kodulehel.

Illuka Kooli 2021/2022 õa avaaktus toimub 1.septembril 2021.a kell 9.00.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda tulevase 1.klassi õpetaja Heli Ekšteini, õppe- ja arendusjuhi Airit Vaitmaa või kooli direktor Anneli Bogensi poole. Kontaktid leiate siit.