Alusharidus

Õppetegevused

PESAMUNADE õppetegevused 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

Liikumine

Muusika

Liikumine

Muusika

Kunst (joonistamine)

Mina ja keskkond

Kunst (voolimine või

meisterdamine) 

Matemaatika

Keel ja kõne

Mäng

Muusika algab 9:00 ja liikumine algab E: kell 9:00 ja K: kell 9:30

 

MUSIRULLIDE õppetegevused 

 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika Matemaatika Kunst
Liikumine Muusika Kunst Muusika Keel ja kõne
    Liikumine    

Muusika algab T: kell 9:30  ja N: 10:00, liikumine algab E.: kell 9:00 ja  K.: 11:00

 

NAERUPALLIDE õppetegvused 

 
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
Keel ja kõne  Mina ja keskkond Mina ja keskkond Matem. Keel ja kõne
Liikumine Lugemine-kirjutam. Keel ja kõne Muusika Matem.
Kunst Muusika Kunst. Indiv. tegevused  
    Liikumine    

Muusika algab T: kell 10:00 ja N: 9:30, liikumine algab T: kell 9:30 ja K: 11:30

 

Logopeed AIME NIINESTE (aime.niineste [at] illuka.edu.ee) töötab lastega

esmaspäeva, teisipäeva ja kolmapäeva hommikul.