Koolielu

Õpilasesindus

Illuka Kooli Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on aktiivsete õpilaste ühendus.

Illuka Kooli õpilasesinduse koosseis 2018/19. õppeaastal on järgmine: 

  • president: Liset Vähk (9.kl)

  • asepresident: Liseth Dietrich (8.kl)

  • kommunikatsioonijuht: Evar Piirits (9.kl)

  • protokollija I: Teele Altsaar (8.kl)

  • protokollija II: Kirke Otti (6.kl)

Liikmed:

  • Herta Rajas (6.kl)

  • Helar Richard Ekštein (6.kl)

 

Illuka Kooli õpilasesinduse koosoleku protokollid:

ÕE protokoll 1-2018/19 (31.10.2018) (lisamisel)

 

Õpilasesindus
Õpilasesindus