Põhiharidus

Õpilased

Õpilased ja klassijuhatajad 2018/2019 õ.a.

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Heli Ekstein

5

2.klass

Kristi Vaarmann

9

3.klass

Piia Otti

16

I kooliaste 30 õpilast

4.klass

Jaanus Uustalu

10

5.klass

Teivi Gabriel

10

6.klass

Ilona Lass

7

II kooliaste 27 õpilast

7.klass

Reet Ernits

2

8.klass

Anneli Dietrich

6

9.klass

Anneli Dietrich, Kristi Klaamann

8

III kooliaste 16 õpilast

Kokku: 73 õpilast