Meie koolist

Järelvalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.


Riiklikku ja haldusjärelevalvet teostatakse koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes.

Ida piirkond (Jõhvi) järelvalve kontakt:

Anastassia Vrabi, Anastassia.Vrabi [at] hm.ee, tel +372 56876469

Täpsema info riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ning läbiviimist õppeasutustes reguleerivad seadused leiad Haridus-ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt.