Koolielu

Huviringid

Toetame oma koolis õpilaste iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust. Soovime, et tänu kooli huvitegevusele oleks noorel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua õppeedukuse või enesehinnagu tõusu. Tutvustame põnevaid vaba aja veetmise viise, viime läbi arendavaid huviringe ja korraldame praktilisi kogemusõppel ja aktiivsel kaasamisel põhinevaid üritusi!

Erinevas vanusegrupis õpilased saavad osaleda rahvatantsuringis, näiteringis, spordiringis, suusaringis, noore päästja ringis, muusikaringis, eesti keele ringis, vene keele ringis, inglise keele ringis, raamaturingis ja multimeediaringis. Lasteaia lapsed saavad osaleda muusikaringis, liikumisringis, inglise keele ringis ja robootikaringis Täpsema info ja toimumisajad leiad huviringide kavast (vt. allpool).
Ettepanekuid huvitegevuse arendamiseks Illuka Koolis ootab meie huvi-ja projektijuht nii õpilastelt, lastevanematelt kui teistelt kogukonnaliikmetelt.


Kontakt: Teivi Gabriel 
e-post: huvijuht [at] illuka.edu.ee

2018/2019 õppeaasta ettevõtmiste kava leiad siit

Koolis toimuvad huviringid 2018/ 2019 õ.a.

Kooli huviringi vastuvõtu avaldus 

Ring Toimumise aeg Sihtrühm Juhendaja
Liiklusring Teisipäev 6.tund (alates 15.jaanuar) 3.klass Anneli Bogens
Näitering Esmaspäev 6.tund 3.klass Piia Otti
Näitering Teisipäev 6.tund 1.-2.klass Piia Otti
Näitering Teisipäev 7.tund 4.-6.klass Piia Otti
Raamaturing Kolmapäev 5.tund 1.klass Heli Ekštein
Inglise keele ring Teisipäev 5.tund 1.klass Kristi Vaarmann
Eesti keele ring

Teisipäev 7.tund

Neljapäev 6.tund

2.-4.klass Anastassia Zaplentjuk
Vene keel ja kultuur Kolmapäev 8.tund 2.-5.klass Anastassia Zaplentjuk
Multimeediaring

Esmaspäev 7.tund Neljapäev 7.tund

4.-7.klass Teivi Gabriel
Spordiring Kolmapäev 7.tund 4.-6.klass Marko Pärn
Spordiring Reede 6.tund 1.-3.klass Marko Pärn
Muusikaring Teisipäev 7.tund 1.-2.klass Meeli Õunap
Muusikaring Teisipäev 8.tund 3.-4.klass Meeli Õunap
Noore päästja ring Kolmapäev 7.tund 1.-4.klass Tarmo Anton
Rahvatantsuring Kolmapäev 6.tund 3.-4.klass Karin Tartlan, Piia Otti
Suusaring

Esmaspäev/neljapäev 7.tund

1.-5.klass Timo Juursalu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lasteaias toimuvad huviringid 2018/ 2019 õ.a.

 

 

Ring Toimumise aeg Sihtrühm Juhendaja
Inglise keele ring Teisipäev Naerupallide rühm (ring on koolieelikutele) Teivi Gabriel
Liikumisring ...... Naerupallide rühm Marko Pärn
Muusikaring Teisipäev Musirullide ja Pesamunade rühm Tiina Nutov
Robootikaring Kolmapäev Naerupallide rühm Teivi Gabriel
Tantsuringi esinemine
Tantsuringi esinemine