Koolielu

Hoolekogu

Illuka Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja (kohalik omavalitsus), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud „Illuka Kooli hoolekogu moodustamise ja töökorra“ alusel. Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

Illuka Kooli hoolekogu:

Hoolekogu esimees

  • Monika Tinno - põhikooli lapsevanemate esindaja;

Hoolekogu aseesimees

  • Andres Purga - põhikooli lapsevanemate esindaja;

Hoolekogu protokollija

  • Kristel Reino - lasteaia lapsevanemate esindaja

Liikmed

  • Marju Ringo - lasteaia lapsevanemate esindaja

  • Aleksei Kaširov - lasteaia lapsevanemate esindaja

  • Vitali Zapletnjuk - põhikooli lapsevanemate esindaja;

  • Reet Ernits - põhikooli õppenõukogu esindaja;

  • Airit Vaitmaa - lasteaia õpetajate esindaja;

  • Kairi Soomer - vallavalitsuse esindaja. 

Hoolekogu esimees ootab kooli ja lasteaiaga seonduvaid küsimusi e-mailile hoolekogu [at] illuka.edu.ee (hoolekogu@illuka)hoolekogu [at] illuka.edu.ee (.edu.ee)