Direktori ja hoolekogu esinaise vastuvõtt (08.06.2021)