Uudised

9.oktoobril lastevanemate koosolek (põhikool) 12. september

Austatud lapsevanem!
Ootame Teid Illuka kooli lastevanemate üldkoosolekule 9.oktoobril kell 18.00 kooli saalis.


Päevakord:
* Hoolekogu töö kokkuvõte;
* Uute hoolekogu liikmete valimine;
* 2017/2018 õa rahuloluküsitluse kokkuvõte;
* Õppe- ja kasvatustööst 2018/19 õppeaastal.


Enne või pärast koosolekut toimuvad klasside koosolekud (vastavalt kokkuleppele klassijuhatajaga).

Päevakord:
* Hoolekogu töö kokkuvõte;
* Uute hoolekogu liikmete valimine;
* 2017/2018 õa rahuloluküsitluse kokkuvõte;
* Õppe- ja kasvatustööst 2018/19 õppeaastal.


Enne või pärast koosolekut toimuvad klasside koosolekud (vastavalt kokkuleppele klassijuhatajaga).