Uudised

1.juulist võtab Alutaguse Vallavalitsus vastu ainult e-arveid 29. juuni


Alates 1. juulist saab avalikule sektorile (sh Alutaguse Vallale) saata ainult e-arveid (masinloetavad xml-vormingus failid). Paber- ja pdf-arveid vastu ei võeta.

Tarnijad saavad e-arveid saata Fitekisse oma e-arvete operaatori kaudu.

Ettevõtetel, kellel ei ole e-arvete operaatoritega lepingut:

saavad kasutada e-arvete koostamiseks ja edastamiseks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebipõhist tarkvara E-arveldaja. E-arveldaja kaudu saab e-arveid saata tasuta piiramatus koguses ja tähtajatult.

Küsimuste korral saab infot Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved

tes1. juulistsaab avalikule sektorile (sh Alutaguse Vallale) saataainulte-arveid(masinloetavad xml-vormingus failid).Paber- ja pdf-arveid vastu ei võeta.

Tarnijad saavad e-arveid saata Fitekisse oma e-arvete operaatori kaudu.

Ettevõtetel, kellel ei ole e-arvete operaatoritega lepingut:

saavad kasutada e-arvete koostamiseks ja edastamiseks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebipõhist tarkvaraE-arveldaja. E-arveldaja kaudu saab e-arveid saata tasuta piiramatus koguses ja tähtajatult.

  • E-arveldaja asub ettevõtjaportaalishttp://www.rik.ee/et/e-arveldaja
  • E-arveldaja kasutamise abiinfo
    data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://abiinfo.rik.ee/earveldaja&source=gmail&ust=1561704400947000&usg=AFQjCNGDJLKnjcZSCf9y-l6SPjFDYawr4g" href="https://abiinfo.rik.ee/earveldaja" target="_blank">https://abiinfo.rik.ee/earveldaja
  • E-arveldaja kasutamisel on abiks tarkvara tehniline kasutajatugi (tööpäevadel 9.00-17.00) tel 663 6374, e-postearveldaja@rik.ee)
  • arved.eeinfosüsteemikaudu võib saata kuus tasuta kuni viise-arvet (https://www.arved.ee).

Küsimuste korral saab infot Rahandusministeeriumi kodulehelthttps://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved

Ala