Rühmad

Illuka Kooli lasteaias töötab 3 rühma:

  • PESAMUNAD (sõimerühm) - 1,5.-3.aastastele

Kohti rühmas 10-le lapsele. 

Õpetajad:

Urve Paumer 

Ingrid Tooma

Õpetaja abi:

Marika Põllu

Telefon rühmas +372  5699 3127

  • MUSIRULLID (aiarühm) - 3.-5. aastastele lastele.

Kohti rühmas 20-le lapsele. 

Õpetajad:

Svetlana Asper

Mari Mets

Õpetaja abi:

Rita Kilp

Telefon rühmas +372 5699 5872

  • NAERUPALLID (liitrühm) - 5.-7.aastastele lastele

Kohti rühmas 20.-le lapsele. 

Õpetajad:

Karin Tartlan

Tiina-Irina Jõesaar

Õpetaja abi:

Elve Kilk

Telefon rühmas  +372 5309 0991

Lasteaiarühmad
Lasteaiarühmad