Koolielu

Projektid

2018/19 õppeaasta

 • "Illuka lapsed saavad teadlikuks loomalaste elust Elistvere loomapargis"

Kestvus: 11.10.2018 - 31.07.2019
Eesmärk: Tutvuda Elistvere loomapargis looma laste eluga, et elamuslikult ja kogemuslikult kinnistada lasteaia tegevustes õpitut looduse kaudu. Vahetu tutvus loomadega suurendab teadlikust loomalaste elust Elistvere loomapargis ja metsas ning laps oskab võrrelda loomalaste elu metsas ja loomapargis.
Sihtgrupp: Naerupallide rühm
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus (440,00 eurot)
Projektijuht: õp Teivi Gabriel.

 • Rahvusvaheline lugemisprojekt "Meie Väike Raamatukogu"

Kestvus: 1.09.2018 - 12.06.2019
Eesmärk: Soovitame rikastada projekti tegevustega emakeele, kunsti-, töö- või loodusõpetuse tunde, kuid need sobivad ka nt temaatilise klassiõhtu läbiviimiseks vm. Loeme 6 lasteraamatut, mille autoriteks on Hilli Rand Eestist, Peter Svetina ja Majda Koren Sloveeniast, Przemysław Wechterowicz Poolast ning Martin, Žutis Lätist.
Sihtgrupp: 1. ja 2.klass
Koostööpartner: Loov Euroopa fond, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Lastekirjanduse Keskus
Juhendaja: õp Heli Ekštein, õp Kristi Vaarmann.

 • Projekt „EV 100“ raames kõrvitsate kasvatamine Tallinna Loomaaiale 

Kestvus: 1.09.2018 - 30.10.2019
Eesmärk: Anda panus loomaaia loomade toidulaua rikastamiseks.
Sihtgrupp: Alutaguse valla koolide õpilased, lapsevanemad, kogukondade elanikud.
Koostööpartner: Tallinna Loomaaed, DPD
Juhendaja: õp Anneli Dietrich

 • FER projekt: „Noored ja ettevõtlus // Youth and Entrepreneurship"

Kestvus: 1.01.2017 – 31.12.2018
Eesmärk: Õpetatada Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) ja Kataloonia piirkonna koolide peamiselt II kooliastme õpilastele ettevõtluse põhitõdesid, arendatakse nende meeskonnatööoskusi ning tutvutakse kohalike ettevõtjatega.

Projekt hõlmab endas õppematerjalide tõlkimist, kohandamist meie piirkonnale ja trükkimist. Samuti õpetajate koolitus-väljaõpet, programmi läbiviimisi koolides, koostööseminare ning suviseid lastelaagreid osalevatele noortele kahel suvel.

Ettevõtlusõpe on lõimitud muude ainetundidega. Alguses tutvutakse erinevate leiutajate elulugudega ning nende leiutistega. Seejärel hakatakse tegema rühmatööd, tutvuma ärimõistetega, lahendama erinevaid probleeme ning tegema koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks.  Läbivaks tegelaseks ettevõtlusõppes on mesilane Fer, kelle taru vaevleb majandusraskustes. Üheskoos püütakse Feri aidata, pakkudes välja lahendusi taru kasumi suurendamiseks. Kindlasti on huvitavad ka kohtumised piirkonna ettevõtjatega, keda kutsutakse noortele oma kogemustest rääkima.

Sihtgrupp: 4.klass
Rahastaja: Leader programm ja MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
Juhendaja: õp Jaanus Uustalu. Projektijuht Janne Juuse (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda).

2017/18 õppeaasta

 •  „Ida-Viru maapiirkondade algklasside teatripäev“ (eestvedaja P.Otti)

Kestvus: 1.01.2018 - 12.06.2018
Eesmärk: Keeleoskuse arendamine; esinemisjulguse ja –kultuuri arendamine; õpilaste ja õpetajate motiveerimine draamaõpetuse ja näitekunstiga tegelemisel; kogemuste vahetamine, ideede genereerimine, pingevaba ja positiivse esinemisvõimaluse pakkumine; sõprussuhete arendamine koolide ja laste vahel; algklasside näiteringide ja nende juhendajate võrgustiku väljakujunemine; etenduste tekstide kogumiku koostamine ja väljaandmine.
Sihtgrupp: Ida-Viru maapiirkonna üldhariduskoolide lapsed, klassiõpetajad, eesti keele ja muusikaõpetajad, huviringide juhid
Rahastaja: IVOL (400,00 eurot)
Juhendaja: õp Piia Otti

 • FER projekt: „Noored ja ettevõtlus // Youth and Entrepreneurship"

Kestvus: 1.01.2017 – 31.12.2018
Eesmärk: Õpetatada Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) ja Kataloonia piirkonna koolide peamiselt II kooliastme õpilastele ettevõtluse põhitõdesid, arendatakse nende meeskonnatööoskusi ning tutvutakse kohalike ettevõtjatega.

Projekt hõlmab endas õppematerjalide tõlkimist, kohandamist meie piirkonnale ja trükkimist. Samuti õpetajate koolitus-väljaõpet, programmi läbiviimisi koolides, koostööseminare ning suviseid lastelaagreid osalevatele noortele kahel suvel.

Ettevõtlusõpe on lõimitud muude ainetundidega. Alguses tutvutakse erinevate leiutajate elulugudega ning nende leiutistega. Seejärel hakatakse tegema rühmatööd, tutvuma ärimõistetega, lahendama erinevaid probleeme ning tegema koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks.  Läbivaks tegelaseks ettevõtlusõppes on mesilane Fer, kelle taru vaevleb majandusraskustes. Üheskoos püütakse Feri aidata, pakkudes välja lahendusi taru kasumi suurendamiseks. Kindlasti on huvitavad ka kohtumised piirkonna ettevõtjatega, keda kutsutakse noortele oma kogemustest rääkima.

Sihtgrupp: 3. ja 4.klass
Rahastaja: Leader programm ja MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
Juhendaja: õp Heli Ekštein ja Jaanus Uustalu. Projektijuht Janne Juuse (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

 • "Õppeprogrammide läbiviimine Räpina Aianduskoolis ja TÜ Loodusmuuseumis" 

Kestvus: 1.09.2017 - 20.06.2018
Eesmärk: Keeleoskuse arendamine; esinemisjulguse ja –kultuuri arendamine; õpilaste ja õpetajate motiveerimine draamaõpetuse ja näitekunstiga tegelemisel; kogemuste vahetamine, ideede genereerimine, pingevaba ja positiivse esinemisvõimaluse pakkumine; sõprussuhete arendamine koolide ja laste vahel; algklasside näiteringide ja nende juhendajate võrgustiku väljakujunemine; etenduste tekstide kogumiku koostamine ja väljaandmine.
Sihtgrupp: Ida-Viru maapiirkonna üldhariduskoolide lapsed, klassiõpetajad, eesti keele ja muusikaõpetajad, huviringide juhid
Rahastaja:  Keskkonnainvesteeringute Keskus (1190,00 eurot)
Projektijuht: õp Teivi Gabriel.

 • 100 kõrvitsat elevantidele 

Kestvus: 1.09.2018 - 30.10.2019
Eesmärk: Koos kooli ja lasteaia lastega kasvatada 100 kõrvitsat ning need siis sügisel loomaaeda elevantidele kinkida. 
Sihtgrupp: Lasteaia rühmad, 1.-9.kl .
Koostööpartner:  Tallinna Loomaaed, DPD
Projektijuht: õp Anneli Dietrich

 • 100 teraviljapeenart

Kestvus: 1.01.2018 - 30.10.2018
Eesmärk:  Rajada peenarad 8 kodumaise tera- ja kaunviljasordiga, mis õpetab nii külvajaid tundma erinevaid põllukultuure ning mõistma, kuidas tuleb toit meie lauale.
Sihtgrupp: Lasteaia rühmad, 1.-9.kl.
Koostööpartner: Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Äripäeva põllumajandusportaal pollumajandus.ee.
Projektijuht: õp Anneli Dietrich

 • Kurgisõbrad

​​​​​​​Kestvus: 15.01.2018 - 30.06.2018
Eesmärk: Katse käigus uurida, kuidas ja kui kiiresti kasvavad harilik kurk ja kare pisimelon, kasvatada, hooldada ja vaadelda neid, võrrelda nende kasvu ja saada vilju
Sihtgrupp: 8.-9.kl.
Koostööpartner: Räpina Aianduskool
Projektijuht: õp Anneli Dietrich

 • Noortekohtumine 2018

Kestvus: 01.05.2018 - 30.09.2018
Eesmärk: Noorte koostöö ja sõprussidemete tugevdamine läbi tegevuste
Sihtgrupp: noored vanuses 14a - 17a (Tallinna huvikooli Optimum Semper ja Illuka Kool)
Rahastaja: SA Arhimedes
Projektijuht: õp Piia Otti

 •  “Kalevipoeg Ida-Virumaal”

Kestvus: 15.02.2017 - 31.12.2018
Eesmärk: Katse käigus uurida, kuidas ja kui kiiresti kasvavad harilik kurk ja kare pisimelon, kasvatada, hooldada ja vaadelda neid, võrrelda nende kasvu ja saada vilju
Sihtgrupp: Ida-Viru maakonna 7.-9.kl.
Koostööpartner: IVOL
Projektijuht: õp Anneli Dietrich, õp Reet Ernits, õp Karmen Kull

 • ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Kestvus: oktoober 2016 kuni oktoober 2019
Eesmärk: Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni, noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine
Sihtgrupp: Ida-Virumaa Lõunaregiooni koostöögruppi kuulub viis valda: Avinurme, Tudulinna, Iisaku, Illuka ja Alajõe.
Rahastaja: Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.
Projektijuht: õp Teivi Gabriel​​​​​​​

2016/2017 õppeaasta

 • "Õppeprogrammide läbiviimine Sagadi looduskoolis" 

Kestvus: 1.09.2015 - 15.04.2016
Eesmärk: Sagadi looduskooli õppeprogrammide läbimine, et elamuslikult ja kogemuslikult kinnistada koolitundides õpitut looduse ja kultuuripärandi avastamise kaudu. Korraldatakse kas õppekäiku. Esimene õppekäik korraldatakse 1.-4. kl õpilastele, kes läbivad õppeprogrammi "Metsamuinasjutt Sagadis" 2017.a. maikuus. Teine õppekäik toimub samuti 2017.a. maikuus ja seal osalevad 5.-9. kl. 5. ja 6.kl läbivad õppeprogrammi Altja-Mustoja matkapäev ja 7.-9- kl õppeprogrammi "Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal.
Sihtgrupp: 1.-9.klass
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus (957,00 eurot)
Projektijuht: õp Ave Amor

 • ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Kestvus: oktoober 2016 kuni oktoober 2019
Eesmärk: Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni, noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine
Sihtgrupp: Ida-Virumaa Lõunaregiooni koostöögruppi kuulub viis valda: Avinurme, Tudulinna, Iisaku, Illuka ja Alajõe.
Rahastaja: Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.
Projektijuht: õp Ave Amor

2015/2016 õppeaasta

 • "Õppeprogrammide läbiviimine RMK looduskeskustes" 

Kestvus: 1.09.2015 - 15.04.2016
Eesmärk: Matsalu ja Emajõe- Suursoo looduskeskuste külastamine, et täiendada loodusõpetuse ja bioloogia õppekava vastavate õppeprogrammide läbimisega.
Matsalu looduskeskuses läbitakse õppeprogramm "Igal linnul oma laul, aga pesa?" (7.-9. klass.)
Emajõe- Suursoo looduskeskuses läbitakse õppeprogramm "Emajõgi kui elupaik". (3.-6. kl). 
Sihtgrupp: 1.-9.klass
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus (845,00 eurot)
Projektijuht: õp Ave Amor