Koolielu

Projektid

Ettevõtlik FER

Projekt "Noored ja ettevõtlus" ehk "Ettevõtlik FER" on MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja (PAK) rahvusvaheline koostööprojekt Xarxa Regional dels Grups d'Acció Local LEADER de Catalunyaga. Eestis võtab projektist osa 6 PAKi piirkonna kooli: Illuka Kool, Mäetaguse Põhikool, Iisaku Gümnaasium, Lohusuu Põhikool, Tudulinna Põhikool ning Avinurme Gümnaasium. Projekti raames läbivad ettevõtlusõppeprogrammi II kooliastme õpilased (kahel järjestikusel õppeaastal kaks erinevat õpilasrühma). Kooliaasta vältel tutvutakse erinevate leiutajate lugudega, tehakse tutvust mesilne Feriga, kellel aidatakse päästa mesitaru, tehakse rühmatöid, mängitakse läbi ettevõtte loomine. Õppeprogrammi lõpetab ühine laager suvel. Projekti viiakse ellu Leader-teljest saadud toetuse abil.

KIK projektid

"Õppeprogrammide läbiviimine RMK looduskeskustes" (2015/16 õ.a.)

"Õppeprogrammide läbiviimine Sagadi looduskoolis" (2016/17 õ.a.)

"Õppeprogrammide läbiviimine Räpina Aianduskoolis ja TÜ Loodusmuuseumis" (2017/18 õ.a.)

"Illuka lapsed saavad teadlikuks loomalaste elust Elistvere loomapargis" (2018/19 õ.a./alusharidus)

da-Viru Lõunaregiooni koostööprojekt „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

 

ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“, mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

PROJEKTI KESTVUS: oktoober 2016 kuni oktoober 2018

KOOSTÖÖGRUPP

Ida-Virumaa Lõunaregiooni koostöögruppi kuulub viis valda: Avinurme, Tudulinna, Iisaku, Illuka ja Alajõe.

PROJEKTI EESMÄRK

Koostöögrupi tegevussuuna eesmärk on

  • Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni
  • Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine

 

Projektid koolis 2017/18 õppeaastal

Illuka Kooli projekt „Ida-Viru maapiirkondade algklasside teatripäev“ (eestvedaja P.Otti)

NOORTEKOHTUMINE 2018, SA Arhimedese rahvusvaheline projekt (eestvedaja P.Otti)

Projekt „EV 100“ raames kõrvitsate kasvatamine Tallinna Loomaaiale (eestvedaja A.Dietrich)

Projekt “100 terviljaseemet” Illuka Koolis (eestvedaja A.Dietrich)

Räpina Aianduskooli projekt “Kurgisõbrad” (eestvedaja A.Dietrich)

IVOL projekt “Kalevipoeg Ida-Virumaal” (juh.R.Ernits, K. Kull & A.Dietrich)