Koolielu

Tugiteenused

Meie kooli tugispetialistid on abiks õpilaste nõustamisel ja konsulteerimisel lapse igakülgse arengu toetamiseks. Lasteaias ja koolis on võimalik saada tuge nii logopeedi kui eripedagoogi juures.

  • Logopeed lasteaias: Aime Niineste aime.niineste [at] illuka.edu.ee 
  • Logopeed koolis: Tiiu Mähar tiiu.mahar [at] illuka.edu.ee
  • Eripedagoog: Ilona Lass ilona.lass [at] illuka.edu.ee 

 

Kontaktid ja konsultatsiooniajad leiad siit!

 

Õpilased ja lapsevanemad saavad pöörduda INNOVE SA Rajaleidja keskustesse, kus pakutakse tasuta karjääri- ja õppenõustamist.

Kontaktid ja info teenuste kohta ida-Virumaal on leitav http://www.rajaleidja.ee/idavirumaa/