Koolielu

Nõustamine

Meie kooli tugispetialistid on abiks õpilaste nõustamisel ja konsulteerimisel lapse igakülgse arengu toetamiseks. Lasteaias ja koolis on võimalik saada tuge nii logopeedi kui eripedagoogi juures.

Logopeed lasteaias: Aime Niineste

Logopeed koolis: Tiiu Mähar

Eripedagoog: Ilona Lass

 

Kontaktid ja konsultatsiooniajad leiad siit!

 

Õpilased ja lapsevanemad saavad pöörduda INNOVE SA Rajaleidja keskustesse, kus pakutakse tasuta karjääri- ja õppenõustamist.

Kontaktid ja info teenuste kohta ida-Virumaal on leitav http://www.rajaleidja.ee/idavirumaa/