Põhiharidus

Loovtöö

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.

Loovtöö võib olla õpilasuurimus, projektitöö, kunstiteos või selle interpretatsioon.

Tööga kaasneb eestikeelne kirjalik osa (mis sisaldab protsessi kirjeldust, õpilase enesehinnangut eesmärkide ja tegevuskava täitmise ning töö tulemuse kohta).

Loovtöö sooritatakse 8. klassis.

Loovtöö juhend Illuka Koolis

Loovtöö
Loovtöö