Vastuvõtt

Lasteaed


Illuka Kooli lasteaeda ootame lapsi aastaringselt!

Meie lasteaed võimaldab hoidu ja eakohast alushariduse omandamist alates 1,5 eluaastast Alutaguse valla lastele ning vabade kohtade olemasolul ka teiste valdade lastele.

Usume siiralt, et lapse põhitegevuseks on siiski MÄNG, mille käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet ning oskusi, väljendab oma tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. 

Tutvu kindlasti ka Illuka Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korraga ja täida AVALDUS siin!

 

Vahvaid mänguelamusi ja esimesi õpikogemusi Illuka Kooli lasteaiast!

 

 

 

Illuka Kooli lasteaeda ootame lapsi aastaringselt!

Meie lasteaed võimaldab hoidu ja eakohast alushariduse omandamist alates 1,5 eluaastast Alutaguse valla lastele ning vabade kohtade olemasolul ka teiste valdade lastele.

Usume siiralt, et lapse põhitegevuseks on siiski MÄNG, mille käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet ning oskusi, väljendab oma tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. 

Tutvu kindlasti ka Illuka Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korraga ja täida AVALDUS siin!

 

Vahvaid mänguelamusi ja esimesi õpikogemusi Illuka Kooli lasteaiast!