Koolielu

Illuka Kooli infokirjad


Tänapäeva maailma iseloomustab katkematu uudistevoog. Kasutusel on kõikvõimalikud uudistekanalid, mis infot annavad. On selge, et kogu seda infomassi ei jõua endast läbi lasta ja kõike pole vaja ka.

Kooli kodulehel ja näoraamatus levitame uudiseid ja teateid, et info jõuaks kiirelt ja võimalikult paljudeni. Lisaks jagame kooli kodulehel uudiseid, kus teabele lisandub emotsioon.

Üsna palju on vaja edastada selliseid uudiseid, mis kätkevad endas eelkõige teavet ja moodustaks ajalise terviku.

Alates 2019.a jaanuarist saab kord kuus lugeda kooli ja lasteaia õppekorralduse ja üritustega seotud eelinfot, osalemisest õpivõistlustel ja projektides ning kõigest muust põnevast, mis koolis toimub. Jagame heal meelel seda, mis meile tähtis tundub ja mille teadmine võiks olla kasulik.

Kõik uudiskirjad on kättesaadavad ja järelloetavad lasteaia ning kooli Stuudiumi TERA-s ja kooli kodulehel KOOLIELU rubriigis.

 

 

Tänapäeva maailma iseloomustab katkematu uudistevoog. Kasutusel on kõikvõimalikud uudistekanalid, mis infot annavad. On selge, et kogu seda infomassi ei jõua endast läbi lasta ja kõike pole vaja ka.

Kooli kodulehel ja näoraamatus levitame uudiseid ja teateid, et info jõuaks kiirelt ja võimalikult paljudeni. Lisaks jagame kooli kodulehel uudiseid, kus teabele lisandub emotsioon.

Üsna palju on vaja edastada selliseid uudiseid, mis kätkevad endas eelkõige teavet ja moodustaks ajalise terviku.

Alates 2019.a jaanuarist saab kord kuus lugeda kooli ja lasteaia õppekorralduse ja üritustega seotud eelinfot, osalemisest õpivõistlustel ja projektides ning kõigest muust põnevast, mis koolis toimub. Jagame heal meelel seda, mis meile tähtis tundub ja mille teadmine võiks olla kasulik.

Kõik uudiskirjad on kättesaadavad ja järelloetavad lasteaia ning kooli Stuudiumi TERA-s ja kooli kodulehel KOOLIELU rubriigis.